NAZIV FOTONATJEČAJA

Camera Aurea

OPIS NATJEČAJA

U okviru Izložbenog programa Gradske knjižnice Požega održat će se i samostalna izložba fotografa s područja Požeško-slavonske županije. Kako bi popularizirala fotografiju kao umjetnost te s ciljem promocije zavičajnog umjetničkog stvaralaštva, Gradska knjižnica Požega raspisuje fotonatječaj Camera Aurea za punoljetne fotografe s prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji. Natječaj će trajati od 22. veljače do 15. svibnja 2023. godine, a vrednovanjem prispjelih prijavnica i fotografskih portfolija autora imenovano Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najkvalitetnije radove jednog autora. Knjižnica će organizirati i financirati samostalnu izložbu fotografija odabranog autora iz Požeško-slavonske županije, koja će tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine biti postavljena u Knjižnici.

CILJEVI NATJEČAJA:

 • popularizacija fotografije kao umjetnosti i poticanje kreativnog izražavanja
 • očuvanje i promicanje kreativnog identiteta te zavičajnog stvaralaštva 
 • promocija fotografa s područja Požeško-slavonske županije
 • obogaćivanje kulturne ponude grada Požege Izložbenim programom Knjižnice.

UVJETI NATJEČAJA

 1. Sudionik natječaja mora biti punoljetna osoba s prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji.
 2. Sudionik se mora prijaviti na e-mail zso@gkpz.hr do 15. svibnja u ponoć.
 3. U e-mailu subjecta/naslova Prijava Camera Aurea 2023. sudionik mora poslati 20 do 30 odabranih autorskih fotografija, dolje navedene osobne podatke i ispunjenu, vlastoručno potpisanu suglasnost.

TEHNIČKI UVJETI

 1. Minimalna je rezolucija fotografije 250dpi na dimenziji 250 mm x 380 mm.
 2. Fotografije smiju biti obrađene u programima za uređivanje fotografija, ali do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
 3. Fotografije ne smiju imati potpise, natpise, oznake, vodene žigove ili druga obilježja.

KAKO SE PRIJAVITI?

 1. Svoju prijavu pošalji elektroničkom poštom na e-mail zso@gkpz.hr.
 2. Subject/naslov pošte: Prijava Camera Aurea 2023.
 3. U tijelo poruke OBVEZNO upiši svoje podatke: ime i prezime, kućna adresa i broj telefona.
 4. U privitku priloži 20 do 30 autorskih fotografija.
 5. U privitku priloži ispunjenu i vlastoručno potpisanu suglasnost.

* ako je memorijski kapacitet tvojih fotografija prevelik za slanje e-poštom, posluži se servisima za postavljanje velikih datoteka i proslijedi nam linkove za preuzimanje fotografija (jumbo.iskon.hr, Google Drive, dropbox.com, wetransfer.com…)

ROK ZA PRIJAVU

22. veljače 2023. — 15. svibnja 2023.

Prijave se primaju do 15. svibnja 2023. godine do ponoći.

PROSUDBENO POVJERENSTVO

Vrednovanjem prispjelih prijavnica i fotografskih portfolija autora imenovano Prosudbeno povjerenstvo odabrat će najkvalitetnije radove jednog autora. Prosudbeno povjerenstvo čine djelatnice Gradske knjižnice Požega: Inga Devčić, Dijana Klarić i Aleksandra Šutalo. 

IZLOŽBA

Knjižnica će organizirati i financirati samostalnu izložbu fotografija odabranog autora iz Požeško-slavonske županije koja će tijekom srpnja i kolovoza 2023. godine biti postavljena u Knjižnici. 

Fotografije koje će biti postavljene u okviru izložbe bira Prosudbeno povjerenstvo u dogovoru i suradnji s autorom.

AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FOTOGRAFIJAMA I ODGOVORNOST

Gradska knjižnica Požega (u daljnjem tekstu: Organizator) ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove u vezi s vlasništvom, odnosno autorskim pravima fotografija koje sudionici pošalju Organizatoru radi sudjelovanja u natječaju. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima – autorima fotografija, a Organizator stječe pravo korištenja fotografijama u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe bez plaćanja ikakve naknade. Organizator se može koristiti fotografijama i u promidžbene svrhe za svoju djelatnost bez plaćanja naknade. 

Izložba će se organizirati uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.