LITERARNI NATJEČAJ

Probudi me!

2024.

O NATJEČAJU

Na prvi dan proljeća i rođendan hrvatskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića obilježava se i Svjetski dan pjesništva, a Gradska knjižnica Požega tim povodom u okviru projekta Probudi me!, koji se odvija uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, raspisuje literarni natječaj za najbolje pjesme koje će biti predstavljene na izložbi tijekom Mjeseca hrvatske knjige.

Ciljevi su izložbe poticanje pjesničkog stvaralaštva među mladima, promocija pjesničke forme te pružanje prilike talentiranim autorima da svoje radove podijele s publikom, a namijenjena je ponajprije mladima koji pišu poeziju, a nisu imali priliku javno objaviti svoje uratke. Sad je prilika da svoje stihove podijele s drugim zaljubljenicima u pisanu riječ!

UVJETI I PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na natječaj se mogu prijaviti osobe od 16 do 30 godina s područja Požeško-slavonske županije.
Svaki autor može poslati najviše tri različite pjesme.
Pjesme koje se šalju na natječaj ne smiju biti prethodno objavljene.
Tema je pjesme slobodna, a tekst mora biti napisan na hrvatskom jeziku.
Prijava na natječaj podnosi se u elektroničkom obliku na e-mail odjel.knjizevnosti@gkpz.hr.
U jednom e-mailu autori u privitku šalju pjesmu s kojom se prijavljuju te popunjenu Prijavnicu za natječaj.
Prijavnicu za natječaj moguće je preuzeti ovdje.
Prijavom na natječaj autori pristaju na to da Gradska knjižnica Požega njihove pjesme objavi u tiskanom ili elektroničkom obliku.
Organizator jamči zaštitu osobnih podataka autora i njihovu upotrebu isključivo u svrhu obrade natječaja.

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave i radovi koji ne udovoljavaju propozicijama natječaja neće se uzimati u obzir.

UPUTE ZA PISANJE

  1. Pjesme se šalju u obliku Word dokumenta i PDF formatu.
  2. Tekst pjesama treba biti napisan fontom Times New Roman veličine 12 i proreda 1,5. 
  3. Svaka pjesma mora imati naslov.
  4. Tema je pjesme slobodna.

VREDNOVANJE I ODABIR NAJBOLJIH PJESAMA

Prosudbeno povjerenstvo ocijenit će pristigle pjesme, a deset najbolje ocijenjenih bit će postavljeno u sklopu izložbe u prostoru Knjižnice, u okviru završnice projekta Probudi me! koja će se održati tijekom Mjeseca hrvatske knjige.

IZLOŽBA NAJBOLJIH TEKSTOVA PJESAMA

Izložba odabranih tekstova pjesama bit će predstavljena publici na festivalu recitacije Probudi me! u Gradskoj knjižnici Požega koji će se održati tijekom Mjeseca hrvatske knjige 2024. godine.
Sve nagrađene pjesme bit će objavljene na web-stranici Gradske knjižnice Požega, a Knjižnica zadržava pravo objavljivanja po potrebi i u tiskanom obliku.

ROKOVI I KONTAKT

Natječaj traje od 21. ožujka do 1. rujna 2024. godine.
Za sve dodatne informacije obrati nam se putem e-pošte na adresu odjel.knjizevnosti@gkpz.hr.

Program se odvija uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.