Djelatnici Gradske knjižnice Požega

Knjižnica je informacijski i kulturni centar zajednice, stoga zapošljava informacijske i druge stručnjake. U Gradskoj knjižnici Požega rade pomoćni knjižničari, knjižničari i diplomirani knjižničari, odgojitelji te stručnjaci iz područja pedagogije i odnosa s javnošću. Za kvalitetan rad ustanove brinu se i djelatnici iz ostalih službi.

Djelatnici imaju timska i individualna zaduženja, a raspoređeni su po odjelima i službama.

S misijom kvalitetne usluge stoje ti na raspolaganju kao partneri na putu prema informaciji. Pored tog, djelatnici Knjižnice predlažu, organiziraju i vode raznovrsne programe iz različitih područja znanja.

Centralni posudbeni i Info pult

Dječji odjel

Odjel književnosti

Znanstveni i studijski odjel

Odjel za mlade i multimediju

Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe

Matična služba, Tajništvo, Ravnateljica

Spremačice