Gradska knjižnica Požega obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Požeško-slavonske županije u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Republike Hrvatske  i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Osnovni je zadatak Županijske matične razvojne službe unaprjeđivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti obavljanjem sljedećih aktivnosti:

  • nadzire rad narodnih i školskih knjižnica
  • nadzire obavljanje knjižnične djelatnosti u skladu s člankom 43. Zakona
  • nadzire provođenje specifičnih zadaća knjižnica u skladu sa Standardom za narodne knjižnice i Standardom za školske knjižnice u knjižnicama s područja svoje nadležnosti
  • daje stručno mišljenje o postojanju uvjeta za osnivanje odnosno početak rada knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti te njihovih ustrojstvenih i organizacijskih oblika u skladu s člankom 11., stavkom 2. Zakona
  • sustavno prati usklađenost planova rada i rada samih knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti s nacionalnim planom razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti
  • savjetuje knjižnice i predlaže rješenja u svim aspektima knjižničnog poslovanja sa svrhom dostizanja standarda
  • koordinira umrežavanje knjižnica u sustavu svoje matične djelatnosti i njihovo uključivanje u knjižnični sustav Republike Hrvatske u skladu s člankom 33., stavkom 2. Zakona.

Kartu knjižnica Požeško-slavonske županije pogledaj ovdje.

Voditeljica Županijske matične razvojne službe:
Mirjana Franculić, prof., viša knjižničarka
A. Kanižlića 1 (1. kat)
34 000 Požega
Telefon: 099 393 02 24
E-mail: mfranculic@gmail.com
mirjana.franculic@gkpz.hr