Za pristup osobnom korisničkom računu u online katalogu i prijavu u aplikaciju za čitanje e-knjiga potreban ti je PIN. Njega trebaš zatražiti osobno u Knjižnici ili telefonom.