Cijena je zakasnine za knjige 1 kunu po knjizi i po danu. Cijena je zakasnine za AV građu 5 kuna po jedinici građe i po danu.