Knjige i e-knjige možeš posuditi na rok od trideset dana, a AV građu na rok od pet dana.