Rok za preuzimanje rezervirane građe tri je radna dana. Po isteku roka rezervacija se poništava i Knjižnica građu može posuditi drugom korisniku.