Cijene upisa i obnove članstva pogledaj u Cjeniku.