Rok posudbe možeš produžiti najviše dva puta. Ne možeš produžiti rok posudbe e-knjiga i građe koja je rezervirana.