Da. Usluga rezervacije građe naplaćuje se 0,70 po jedinici građe.