Da. Usluga rezervacije građe naplaćuje se 5 kuna po jedinici građe.