Da, kad su u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Za korištenje ovim uslugama upitaj dežurnog informatora na odjelu. Usluge se naplaćuju prema važećem Cjeniku.