Da. Za potrebe stručnog rada, uz odobrenje ravnatelja, moguće je posuditi više od šest primjeraka građe. Pošalji zamolbu na e-mail ravnatelj@gkpz.hr.