Ne. Zakasnina se ne obračunava za dane kad Knjižnica ne radi (subota, nedjelja, blagdani i praznici).