Ne. E-knjiga sama će se razdužiti s danom povrata i nećeš imati zakasninu.