26. 7. 2021.

Događaji, izvješća

Matej Peharda

U sklopu programa Ljeto u Knjižnici na Dječjem odjelu održana je tjedna aktivnost Mali izviđači od ponedjeljka, 19. srpnja, do petka, 23. srpnja.

U suradnji s Odredom izviđača Požega, mali izviđači prvog su dana naučili kako podići šator i pripremiti područje oko šatora za boravak u prirodi. Zatim su naučili što je to najnužnije za boravak u prirodi, odnosno što sve ponijeti na jedan takav izlet. U srijedu su mali izviđači učili putne znakove za lakše snalaženje u prirodi, a uz to su i pričali priče. Pretposljednji dan aktivnosti mali su izviđači naučili koje vrste čvorova postoje, kako ih izraditi i za što ih upotrijebiti, dok su zadnjeg dana imali edukaciju o tipovima vatre.

Uspješno održanom aktivnošću mali izviđači stekli su znanja koja će moći koristiti u svakodnevnim situacijama.