7. 12. 2021.

Događaji, izvješća

Mirna Obradović

U suradnji s Udrugom Zajednica, u studenom i prosincu 2021. godine u Gradskoj knjižnici Požega održan je ciklus predavanja u okviru projekta Mama i tata od formata koji se provodi s ciljem pružanja psihološke podrške za parove i roditelje.

Prvo predavanje pod nazivom Razumjeti svoje dijete, koje je održala Nataša Major, prof. psih., bilo je usmjereno na značajke zdravog odrastanja, teškoće na koje se nailazi u tom procesu te razumijevanje dječjeg inata, burnih reakcija i opiranja. Osim toga, roditelji, oni koji to žele postati i svi koji su uključeni u odgoj djeteta imali su priliku naučiti kako djetetu biti podrška i kako postavljati granice.

U predavanju Roditeljske vještine i partnerski odnosi, koje je održala Barica Urh, mag. psih., naglasak je bio na učenju i usavršavanju roditeljskih kompetencija, važnosti zadovoljstva i skladnih partnerskih odnosa te dograđivanju komunikacijskih vještina.

U posljednjem predavanju pod nazivom Životni izazovi i teške emocije, koje je održala Magdalena Živković, dipl. psih., bilo je riječi o stresu, teškoćama, izazovima i nedoumicama, ali i o teškim emocijama, a predavanje je bilo usmjereno i na ojačavanje psihološke otpornosti.

Svi zaineresirani predavanja su mogli pratiti i online na platformi Zoom.