1. 12. 2022.

Događaji, izvješća

Vlasta Peći Marčetić

Gradska knjižnica Požega u okviru projekta Čitam. 29. studenog 2022. godine organizirala je radionicu pod nazivom Prezentacija zvučnih knjiga. Posudba zvučnih knjiga u DAISY formatu u mediju audio CD-a namijenjena je osobama s invaliditetom, to jest slijepim i slabovidnim osobama te drugim osobama koje imaju smetnje pri čitanju otisnutog (crnog) tiska. Cilj je poboljšanje kvalitete života i veća socijalna uključenost u društvo.

Prezentacija i radionica održane su u Dvorani znanja za devet polaznika i četiri pratitelja iz Udruge slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije. Polaznici su upoznati s brojnošću, smještajem i upotrebom te građe, kao i publikacijama na brajici. Informirani su o načinu posudbe, pretraživanja kataloga uz pomoć pratitelja, izgledu i opremljenosti zvučnih knjiga koje na naslovnici imaju podatke o naslovu, autoru, trajanju i godini izdanja na brajici. Zvučna DAISY knjiga nudi mogućnost navigacije po tekstu, po naslovima, podnaslovima i poglavljima.

Korištenje tom građom omogućeno je upotrebom različitih uređaja: računala s instaliranim DAISY softverom, DAISY playera, mobilnih i MP3 uređaja, ali s ograničenom navigacijom, stolnim i osobnim reproduktorima zvuka koji su namijenjeni toj vrsti građe. EVO E10 PRO, najnovija vrsta zvučnog reproduktora, dio je opreme Knjižnice.

Polaznici su tijekom prezentacije sudjelovali, iznosili iskustva slušanja zvučnih knjiga u DAISY formatu, predlagali aktivnosti te daljnju suradnju Udruge i Knjižnice. Usvajanjem informacija o građi, njezinoj posudbi i smještaju ispunili su svoje vrijeme te su se aktivno uključili u društvo i zajednicu. Nakon prezentacije za sve sudionike omogućen je obilazak Knjižnice uz stručno vodstvo.

Projekt Čitam. usmjeren je na niz aktivnosti za razvijanje čitateljskih navika i interesa različitih dobnih skupina, posebice ranjivih skupina (djece i mladih, starije populacije, osoba s invaliditetom), i na taj način osigurava preduvjet za njihov cjelovit osobni razvoj, podizanje stupnja njihova obrazovanja, poboljšanje kvalitete života te veću socijalnu uključenost u društvo.

Projekt Čitam. koji Gradska knjižnica Požega provodi u suradnji s partnerom Gradom Požegom financira se na temelju Ugovora s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %). Ukupna je vrijednost projekta 443.241,26 kuna, a riječ je o bespovratnim sredstvima.

Prati nas za više informacija o projektu i projektnim aktivnostima.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Gradske knjižnice Požega.