9. 7. 2024.

Događaji, izvješća

Aleksandra Šutalo

Gradska knjižnica Požega proteklih je mjesec dana bila domaćin debatne radionice koja je privukla osam entuzijastičnih polaznika. Radionica, koja se održavala od 10. lipnja do 8. srpnja 2024. godine, sastojala se od šest dinamičnih sastanaka usmjerenih na razvoj govorničkih vještina i kritičkog mišljenja te javni nastup.

Pod vodstvom Aleksandre Šutalo, certificirane voditeljice debatnog programa, polaznici su imali priliku usvojiti osnove debatnih formata i tehnika te unaprijediti svoje sposobnosti strukturiranim vježbama i debatama. Cilj radionice bio je osnažiti sudionike u njihovu govorništvu i sposobnosti zagovaranja teorijskim i praktičnim zadatcima.

Tijekom šest sastanaka polaznici su se okušali u raznim fazama pripreme i vođenja debate. Učili su se osnovama formata Karl Popper (KP) debate te su se okušali u procesu brainstorminga i formiranja argumenata, vježbali su unakrsno ispitivanje, pripremali govore i sudjelovali u praktičnim debatama. Fokus je bio na potkrepljivanju tvrdnji, strukturiranju afirmacijskih i negacijskih argumenata te jasnoći i preciznosti u izražavanju tijekom javnog nastupa. Radionica je bila strukturirana oko teze „Treba uvesti četverodnevni radni tjedan.“, što je omogućilo polaznicima da istraže te argumentiraju aktualnu i relevantnu temu.

Polaznici su naučili razne aspekte debatiranja, od strukturirane rasprave i argumentacije do kritičkog mišljenja i javnog nastupa. Sudjelovanjem u tim aktivnostima sudionici su razvijali:

  • kritičko mišljenje – analiza i procjena različitih izvora informacija
  • komunikacijske vještine – jasno izražavanje ideja i misli
  • govorništvo – vještina javnog nastupa i prezentacije
  • samopouzdanje – jačanje samopoštovanja uspješnim vođenjem debate
  • demokratsko ponašanje: razumijevanje i poštovanje različitih stajališta.

Bavljenje debatom donosi mnogobrojne koristi uključujući unaprjeđenje komunikacijskih i pregovaračkih vještina koje su ključne u profesionalnom okruženju, a debatne vještine potiču kritičko razmišljanje te omogućavaju bolje analiziranje situacije i donošenje pravednijih odluka. Sudjelovanje u debatama također jača samopouzdanje i sposobnost javnog nastupa, što može biti korisno u mnogim aspektima života, od poslovnih prezentacija do osobnih interakcija. Osim toga, debatom se uči kako konstruktivno raspravljati i poštovati različita mišljenja, a to doprinosi boljim međuljudskim odnosima i efikasnijem timskom radu.